Home » Competenties » Hulpverlener » Preventief handelen

 Preventief handelen 

Ik heb kennis van:

 • De anatomie van de OE en BE
 • Weefselherstel
 • Begrippen, concepten en modellen gangbaar binnen de fysiotherapie
 • Het geven van voorlichting en advies m.b.t. aandoeningen BE en perifeer zenuwletsel
 • Richtlijnen m.b.t. de OE, HLV-ziekten en BE
 • Effecten van training
 • Betekenis van preventie
 • De verschillende vormen van preventie
 • Het geven van voorlichting en advies m.b.t. sport gerelateerde klachten/blessures.

 

Ik kan:

 • Op methodische wijze het behandelplan uitvoeren bij een medestudent en of een simulatiepatiënt.
 • Kan een training verzorgen gericht op HLV-patiënten
 • Voorlichting HLV-ziekten geven
 • Aangeven waaraan een goede training dient te voldoen

 

Bewijsstukken

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb